Миодраг Златановић – директор школе

Иван Здравковић – секретар школе

Драгана Петковић – шеф рачуноводства