Дејан Панић – ложач

Саша Илић – домар, мајстор одржавања

Сања Шурјанац – сервирка у школској кухињи

Јосип Секе – помоћни радник

Лепосава Крстић – помоћни радник

Лела Ранђеловић – помоћни радник

Марија Лакић – помоћни радник

Раденка Секе – помоћни радник