Критеријуми оцењивања – чешки језик са елементима националне културе

Критеријуми оцењивања – 1. разред

Критеријуми оцењивања – 2. разред

Критеријуми оцењивања – 3. разред

Критеријуми оцењивања – 4. разред

Критеријуми оцењивања – 5. разред математика

Критеријуми оцењивања – 6.,7. и 8. разред математика

Критеријуми оцењивања – биологија

Критеријуми оцењивања – географија

Критеријуми оцењивања – енглески језик други циклус

Критеријуми оцењивања – енглески језик први циклус

Критеријуми оцењивања – историја

Критеријуми оцењивања – ликовна култура

Критеријуми оцењивања – музичка култура

Критеријуми оцењивања – немачки језик

Критеријуми оцењивања – српски језик и књижевност

Критеријуми оцењивања – техника и технологија

Критеријуми оцењивања – физика

Критеријуми оцењивања – Физичко и здравствено васпитањe

Критеријуми оцењивања – хемија