ПРВИ ЦИКЛУС

Настава се организује тако да ученици долазе сваког дана. Одељења у којима је број ученика већи од 15 се деле на две групе: група А и група Б. Обе групе раде у истом саставу сваке недеље – група А и група Б, при чему се почетак наставе за групу мења на недељном нивоу (једне недеље група А ради као прва, а друге недеље као друга).
Часови трају 30 минута.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – ПРВИ ЦИКЛУС

Распоред звоњења за прву групу ученика првог циклуса која долази у школу и која има 4 часа:
1. час – 7.30 – 8.00
2. час – 8.05 – 8.35
Велики одмор – 15 минута / чишћење и проветравање учионица 3. час – 8. 50 – 9.20
4. час 9.25 – 9. 55
Чишћење и проветравање учионица – 35 минута
Распоред звоњења за другу групу ученика првог циклуса која долази у школу и која има 3 часа:
1. час – 10.30 – 11.00
2. час – 11.05 – 11.35
Велики одмор – 15 минута 3. час – 11. 50 – 12.20

Од 12.20 до 12.50 припрема школе за долазак ученика виших разреда / чишћење и проветравање учионица

 

ДРУГИ ЦИКЛУС

Ради се по основном моделу.
Часови трају 30 минута.
Настава изборних предмета/слободних активности биће реализована онлајн.

ДРУГИ ЦИКЛУС – РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

Од 12.20 до 12.50 припрема школе за долазак ученика виших разреда / чишћење и проветравање учионица
1. час – 13.00 – 13.30
2. час – 13.35 – 14.05
Велики одмор – 15 минута / чишћење и проветравање учионица 3. час – 14. 20 – 14.50
4. час – 14.55 – 15. 25
Велики одмор – 10 минута / чишћење и проветравање учионица
5. час – 15.35 – 16.05
6. час – 16.10 – 16.40
7.час – 16:45 – 17:15