Распоред часова  први циклус  школске 2022/2023. године

 

Разред: 1-1

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
     1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
 

2.

Физичко и здравствено васпитање Српски језик Математика Српски језик Физичко и здравствено васпитање
 

3.

Математика Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Енглески језик Математика
 

4.

Музичка култура Свет око нас Верска

настава/Грађанско васпитање

Свет око нас Ликовна култура
 

5.

ЧОС-ОЗ Слободне активности Дигитални свет Допунска настава Чешки језик

 

 

Разред: 1-2

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
     1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
 

2.

Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Математика Енглески језик Физичко и здравствено васпитање
 

3.

Математика Српски језик Свет око нас Српски језик Математика
 

4.

Свет око нас Енглески језик Верска

настава/Грађанско васпитање

Музичка култура Ликовна култура
 

5.

ЧОС-ОЗ Слободне активности Допунска настава Дигитални свет Чешки језик

 

 Разред: 2-1

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Физичко и здравствено васпитање
2. Математика Математика Математика Физичко и здравствено васпитање Српски језик
3. Физичко и здравствено васпитање Српски језик Свет око нас Српски језик Математика
4. Свет око нас Музичка кзлтура Ликовна култура Енглески језик Дигитални  свет

 

5. ЧОС Грађанско/верска настава Ликовна култура Допунска настава Слободне активности
6. Чешки језик

 

 

Разред: 3-1

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик

 

2. Математика Енглески језик Математика Српски језик Енглески језик

 

3. Природа и друштво Српски језик Ликовна култура Природа и друштво Физичко и здравствено васпитање
4. Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Математика
5. ЧОС Дигитални свет Верска/Грађанск

о

Допунска настава Слободне активности
6. Додатна настава Чешки језик

 

 

Разред: 4-1

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Енглески језик Енглески језик

 

2. Математика Српски језик Математика Математика Српски језик

 

3. Природа и друштво Музичка култура Природа и друштво Физичко и здравствено васпитање Математика
4. ЧОС – ОЗ Верска настава Ликовна култура Српски језик Пројектна настава

 

5. Допунска настава Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Слободне активности Физичко и здравствено васпитање
6. Додатна настава Чешки језик

 

 

Распоред часова други циклус школске 2022/2023. године

Табелу са распоредом у ПДФ документу можете преузети овде