ОШ “Миша Стојковић”

Адреса: 26223 Гај, ул. Мише Стојковића бр. 204

Тел/факс: 013/755-015, 755-215

Е-пошта: osgaj@mts.rs

Директор: Миодраг Златановић

Секретар: Иван Здравковић