SELRES_0.461656342881694SELRES_0.461656342881694

 Наставник Разред/предмет Време
Александра Бесу Српски језик Петак, 4.час
Адрина Данилов Српски језик Среда, 4.час
Шушулић Емилија Физичко и здрав. васпитање Понедељак, 2.час
Милојков Сузана Математика Понедељак, 3.час
Росић Јелена Енглески језик Уторак, 3.час
Александра Томић Историја Четвртак, 2.час
Митић Ружа Ликовна култура /Техника и технологија Понедељак, 5.час
Ћурчић Јована Математика Среда, 6.час
Вукојичић Милена Хемија/ Физика Уторак, 3.час
Данилов Весна Немачки језик Уторак, 3.час
Маја Јовановић Биологија Понедељак, 3.час
Обрадовић Видосав Географија Уторак, 5.час
Лукић Маја Музичка култура Четвратак, 4.час
Виолета Ракоц Стојковић Продужени боравак Среда, 2.час
Тодореско Марија I-1 Уторак, 3.час
Стојадиновић Милан I-2 Уторак, 4.час
Арклинић Гордана II-1 Четвртак, 4.час
Стефановић Оливера III-1 Уторак, 2.час
Јока Гордана IV-1 Четвртак, 3.час
Богдановић Марина енглески језик Четвртак, 5.час
Резач Александра Чешки језик Понедељак, 6.час
Куљанин Бојан Верска настава Уторак, 4. час