Мобилни планетаријум у нашој школи

У петак, 03.02.2023. године, у организацији школе и  астрономског друштва „ Планетаријум“ из Београда , у нашој школи, одржане су две пројекције  „мобилног планетаријума“, савременог наставног, научно-педагошког средства, који на веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ  сазвежђа, оријентацију у простору, координатне системе, тела Сунчевог система и објекте дубоког неба: маглине, звездана јата и галаксије.

Садржај предавања је у корелацији са наставним садржајима предмета:  Свет око нас, Географија, Биологија, Физика, Хемија, Математика.

Ученици су се упознали  са основним елементима карте неба и небеске сфере њеним изгледом, лажним и правим кретањем и сазвежђима, са свим елементима Сучевог система: планетама, планетоидима, сателитима, астероидима и кометама и њиховим карактеристикама.

Предавање је имало за циљ  да ученици схвате  значај звезде северњаче,  њено лако проналажење на небеској сфери и практична примена у орјентисању на земљи, да стекну  свест о бескрајности свемира и нашем положају у њему.

То је била интерактивна прича о свемирским летилицама и њиховим мисијама а са циљем буђења маште и жеље да се једног дана постане део те одважне породице инжењера, научника, космонаута.

Боравак у планетаријуму будио је  машту  ученика како за природне науке, тако  и за разне уметничке визије и ту се најбоље види универзалност астрономије и њена коорелација са свим наукама и активностима на планети земљи.

План реализације наставе ОШ – школска 2021/22. година

ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио измене Плана реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, који је саставни део Правилника о посебном програму образовања и васпитања и представља полазну основу за планирање, организацију и реализацију наставе. Измене се односе на План реализације наставе за 4. и 8. разред основне школе, јер се од ове године примењују нови програми наставе и учења за ова два разреда. Поред тога, у 2. разред је додат план реализације за предмет Дигитални свет, који се од ове школске године уводи у 2. разред. Планови реализације за остале разреде нису измењени, јер се План реализације наставе не ради за сваку школску годину и наставници треба да их прилагоде школском календару за ову школску годину.

Планове можете преузети са сајта Завода

Упис деце у први разред

ДРАГИ РОДИТЕЉИ

Упис деце у први разред Основне школе „Миша Стојковић“ Гај почеће од 06.04.2021.године.

Педагог Школе ће телефонским путем контактирати родитеље и обавестити их о термину тестирања.

Након тестирања детета, родитељ ће истог дана извршити упис детета у први разред код секретара Школе.

Приликом уписа, потребна је лична карта родитеља и здравствена картица детета.

Око евентуалних питања, можете контактирати педагога Школе на бр.телефона 013/755-215 од 0800 до 1200 часова.

1 2 3