План реализације наставе ОШ – школска 2021/22. година

ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио измене Плана реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, који је саставни део Правилника о посебном програму образовања и васпитања и представља полазну основу за планирање, организацију и реализацију наставе. Измене се односе на План реализације наставе за 4. и 8. разред основне школе, јер се од ове године примењују нови програми наставе и учења за ова два разреда. Поред тога, у 2. разред је додат план реализације за предмет Дигитални свет, који се од ове школске године уводи у 2. разред. Планови реализације за остале разреде нису измењени, јер се План реализације наставе не ради за сваку школску годину и наставници треба да их прилагоде школском календару за ову школску годину.

Планове можете преузети са сајта Завода

Наставник Синиша Ћулафић аутор радионица “Занимљива физика” у НК РЦ Смедерево

У четвртак, 13.05.2021.године, уз поштовање препоручених епидемиолошких мера, са малом групом ученика, од 17 часова, започео је пројекат Годишњег програма Научног клуба Смедерево за 2020/2021. годину, под називом “Занимљива физика” уз обележавање почетка манифестације “Мај-месец математике” корелацијом математике и физике. Наставник Синиша Ћулафић је аутор скупа радионица „Занимљива физика“.
На првој радионици пројекта “Занимљива физика” приказане су две вежбе: Симулација климатских промена – отапање санти леда и континенталних ледених маса (глечера) и Утицај на ниво воде у морима и океанима. У овој вежби искоришћена је условно парадоксална ситуација – да ће се ниво воде повећати када се отопе санте леда у води што је симулацијом показано да није тачно. Затим је ученицима објашњена ова појава дедуктивно уз одређено познавање математике. Сасвим друга ситуација се има код отапања континенталног леда када долази до повећања нивоа воде.
У другом делу, показано је како микробит може радити као волтметар. Успостављена је корелација са математиком и линеарном функцијом где аналогни пинови микробита напон из опсега од 0 до 3V претварају у бројеве од 0 – 1023. Овде се ради о линеарној зависности и треба одредити коефицијент правца линеарне функције јер иста пролази кроз координатни почетак. Након тога напон треба изразити у миливолтима. У програмирању користе се варијабле математичке функције као и логичке функције у делу задатка где треба да се направи тестер за испитивање исправности батерија. На крају се решава проблем мерења напона који су већи од опсега 0-3V као што су на пример напони батерија од 4,5 и 9 V. Овде се показује практична примена разделника напона – тј. редне веза два отпорника. Сви резултати се проверавају волтметрима и констатује се задовољавајућа тачност микробита као волтметра!
На крају се програм за микробит модифукује да буде индикатор нуле у Витстоновом мосту и ради се вежба одређивања непознатог отпора помоћу Витстоновог моста, а на крају се резултат проверава и Омовим законом.
Реализатори радионице су били Мирјана Кокерић, наставница Математике у ОШ “Бранко Радичевић” из Смедерева и Синиша Ћулафић наставник Физике из ОШ “Миша Стојковић” у Гају. Вршњачки едукатори су били Немања Николић, ученик 8. разреда ОШ “Јован Јовановић Змај” из Ковина и Алекса Ђан ученик 5. разреда ОШ “Ђура Јакшић” из Ковина. Гости на радионици били су ученици ОШ “Миша Стојковић” из Гаја, ОШ “Бранко Радичевић” из Смедерева и ОШ “Др. Јован Цвијић” Смедерево.
Следећа радионица пројекта носи нова занимљива научна открића, а гости ће биту ученици ОШ „Ђура Филиповић“ из Плочице.

1 2 3 4 8