Измена школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020 годину

Izmena skolskog kalendara