План реализације наставе ОШ – школска 2021/22. година

ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио измене Плана реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, који је саставни део Правилника о посебном програму образовања и васпитања и представља полазну основу за планирање, организацију и реализацију наставе. Измене се односе на План реализације наставе за 4. и 8. разред основне школе, јер се од ове године примењују нови програми наставе и учења за ова два разреда. Поред тога, у 2. разред је додат план реализације за предмет Дигитални свет, који се од ове школске године уводи у 2. разред. Планови реализације за остале разреде нису измењени, јер се План реализације наставе не ради за сваку школску годину и наставници треба да их прилагоде школском календару за ову школску годину.

Планове можете преузети са сајта Завода

Упис деце у први разред

ДРАГИ РОДИТЕЉИ

Упис деце у први разред Основне школе „Миша Стојковић“ Гај почеће од 06.04.2021.године.

Педагог Школе ће телефонским путем контактирати родитеље и обавестити их о термину тестирања.

Након тестирања детета, родитељ ће истог дана извршити упис детета у први разред код секретара Школе.

Приликом уписа, потребна је лична карта родитеља и здравствена картица детета.

Око евентуалних питања, можете контактирати педагога Школе на бр.телефона 013/755-215 од 0800 до 1200 часова.

Распоред смена

Од понедељка 18.1.2021. виши разреди иду у школу пре подне, а нижи разреди после подне.

Настава се одвија према моделу од 1.9.2020. према устаљеној сатници и распореду часова.

1 2 3