Мобилни планетаријум у нашој школи

У петак, 03.02.2023. године, у организацији школе и  астрономског друштва „ Планетаријум“ из Београда , у нашој школи, одржане су две пројекције  „мобилног планетаријума“, савременог наставног, научно-педагошког средства, који на веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ  сазвежђа, оријентацију у простору, координатне системе, тела Сунчевог система и објекте дубоког неба: маглине, звездана јата и галаксије.

Садржај предавања је у корелацији са наставним садржајима предмета:  Свет око нас, Географија, Биологија, Физика, Хемија, Математика.

Ученици су се упознали  са основним елементима карте неба и небеске сфере њеним изгледом, лажним и правим кретањем и сазвежђима, са свим елементима Сучевог система: планетама, планетоидима, сателитима, астероидима и кометама и њиховим карактеристикама.

Предавање је имало за циљ  да ученици схвате  значај звезде северњаче,  њено лако проналажење на небеској сфери и практична примена у орјентисању на земљи, да стекну  свест о бескрајности свемира и нашем положају у њему.

То је била интерактивна прича о свемирским летилицама и њиховим мисијама а са циљем буђења маште и жеље да се једног дана постане део те одважне породице инжењера, научника, космонаута.

Боравак у планетаријуму будио је  машту  ученика како за природне науке, тако  и за разне уметничке визије и ту се најбоље види универзалност астрономије и њена коорелација са свим наукама и активностима на планети земљи.