Сугестије за активности оцењивања у предстојећем периоду оцењивања на даљину

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја прочитајете овде:

Doc Apr 13 2020