Резултати анкета о онлајн настави

Резултате анкете за одељењске старешине можете погледати овде!

Резултате анкете за родитеље/старатеље можете погледати овде!

Резултате анкете за ученике можете погледати овде!