Алати за учење на даљину

Погледајте  страну на којој су приказани предлози и упутства за коришћење алата за извођење образовно васпитног процеса учењем на даљину. Поједина упутства си израдили Завод за унапређивање образовања и васпитања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, док су остала израдиле друге институције, фирме и појединци. Упутства и ресурси наведени на овој страни су интелектуално власништво њихових аутора и институција.